Tòa nhà Hải Âu
Giá: Liên hệ

 

Tên công trình: Tòa nhà Hải Âu
Địa chỉ: 39B TRường Sơn, phường 14, Tân Bình, Tp.HCM
Công việc thực hiện:
• Hệ thống Điều hòa không khí
Năm thực hiện: 2009
Năm hoàn thành: 2009

 

Đối tác

Đối Tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3 Đối Tác 4 Đối Tác 5 Đối tác 6
Copyright © 2013 Gia Thanh. Design by Dinh Cao.