Metro Vũng Tàu
Giá: Liên hệ

 

Tên công trình: Metro Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 51B, phường 11, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
Công việc thực hiện:
• Hệ thống Điều hòa không khí
Năm thực hiện: 2010
Năm hoàn thành: 2010

 

Đối tác

Đối Tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3 Đối Tác 4 Đối Tác 5 Đối tác 6
Copyright © 2013 Gia Thanh. Design by Dinh Cao.