Nhà máy Café Olam
Giá: Liên hệ

 

Tên Công trình: Nhà máy Café Olam
Địa chỉ: khu công nghiệp Nhựt Chánh, Bến lức, Long An
Công việc thực hiện:
• Hệ thống Điều hòa không khí
• Hệ thống PCCC
Năm thực hiện: 2009
Năm hoàn thành: 2010

 

Đối tác

Đối Tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3 Đối Tác 4 Đối Tác 5 Đối tác 6
Copyright © 2013 Gia Thanh. Design by Dinh Cao.