Nhà máy Crown Đồng Nai
Giá: Liên hệ

 

Địa chỉ: Đường 4, Khu Công nghiệp Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai
Công việc thực hiện:
• Hệ thống thong gió
Năm thực hiện: 2010
Năm hoàn thành: 2010

 

Đối tác

Đối Tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3 Đối Tác 4 Đối Tác 5 Đối tác 6
Copyright © 2013 Gia Thanh. Design by Dinh Cao.