Nhà máy dệt KTG
Giá: Liên hệ

 

Địa chỉ: Lô DH5 KCN Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Công việc thực hiện:
• Hệ thống Điều hòa không khí
• Hệ thống điện
Năm thực hiện: 2012
Năm hoàn thành: 2012

 

Đối tác

Đối Tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3 Đối Tác 4 Đối Tác 5 Đối tác 6
Copyright © 2013 Gia Thanh. Design by Dinh Cao.