Nhà máy Jabill
Giá: Liên hệ

 

Tên công trình: Nhà máy Jabill
Địa chỉ: Khu Công nghệ cao, Quận 9, Tp.HCM
Công việc thực hiện:
• Hệ thống Điều hòa không khí
Năm thực hiện: 2012
Năm hoàn thành: 2012

 

Đối tác

Đối Tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3 Đối Tác 4 Đối Tác 5 Đối tác 6
Copyright © 2013 Gia Thanh. Design by Dinh Cao.